Truy cập

Hôm nay:
90
Hôm qua:
161
Tuần này:
90
Tháng này:
2714
Tất cả:
74754

GIỚI THIỆU ĐẢNG ỦY XÃ HÀ LAN

Ngày 03/10/2017 08:51:17

* Đảng ủy:Dưới sự lãnh đạo của huyện ủy Hà Trung, ngày 15 tháng 7 năm 1954, Đại hội chi bộ xã Hà Lan lần thứ nhất nhiệm kỳ 1954 - 1955 được tổ chức tại đình Đoài Thôn, Đại hội nghị quyết về nhiệm vụ trọng tâm cấp bách của xã: Nhanh chóng khắc phục hậu quả chiến tranh, đẩy mạnh sản xuất, ổn định đời sống nhân dân, lãnh đạo hoàn thành cách mạng dân chủ nhân dân. Tập trung củng cố xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân từ xã đến các thôn xóm, tăng cương công tác an ninh quốc phòng, chăm lo phát triển sự nghiệp giáo dục y tế. Đại hội bầu Ban chấp hành chi bộ Đảng khóa I gồm 5 đồng chí. Đồng chí Lê Văn Sỡi được bầu làm Bí thư chi bộ, đồng chí Tống Văn Khoát được bầu Phó Bí thư chi bộ, chủ tịch Ủy ban hành chính xã. Ngày 15 tháng 7 năm 1954 đã trở thành ngày lịch sử của nhân dân và chi bộ Đảng xã Hà Lan.
Đến nay, qua 21 lần Đại hội, Đảng bộ xã Hà Lan đã trải qua không ít khó khăn do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế Thế giới, suy giảm kinh tế trong nước, giá cả thị trường có những biến động, tăng cao, sản xuất nông nghiệp phụ thuộc vào điều kiện thời tiết, khí hậu, thiên tai và dịch bệnh; song, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện của Thị ủy, HĐND, UBND thị xã, Đảng bộ và nhân dân trong xã đã phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, khai thác tiềm năng, nguồn lực, thực hiện cơ bản hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết các lần Đại hội đề ra, kinh tế phát triển bền vững, quốc phòng - an ninh luôn ổn định và giữ vững, đời sống nhân dân ngày một nâng cao cả về vật chất và tinh thần.
DANH SÁCH CÁC ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ ĐẢNG BỘ XÃ HÀ LAN QUA CÁC THỜI KỲ
TT
Nhiệm kỳ Đại hội
Họ và tên
1
(1954 - 1955)
Lê Văn Sỡi
2
(1955 - 1957)
Lại Văn Khoa (1955 - 1956)
Tống Quốc Bình (1956 - 1957)
3
(1958 - 1960)
Tống Quốc Bình (1958 - 1959)
Tống Văn Thung (1959 - 1960)
4
(1960 - 1963)
Tống Văn Thung
5
(1963 - 1966)
Tống Văn Thung (1963 - 1965)
Lại Văn Nghĩa (1965 - 1966)
6
1966 - 1969)
Đoàn Văn Kình (1966)
Vũ Hoa Hùng (1967 - 1968)
Phạm Văn Sáng (1968 - 1969)
7
(1969 - 1972
Trần Văn Phồn (1969- 1970)
Nguyễn Văn Khái (1971 - 1972)
8
(1972 - 1975)
Trịnh Ngọc Vượng (1972 - 1974)
Tống Văn Biên(1974 - 1975)
9
(1975 - 1978
Tống Văn Biên
10
(1978 - 1981)
Tống Văn Biên (1978 - 1979)
Vũ Văn Đường (1979 - 1980)
Nguyễn Hữu Am (1980 - 1981)
11
(1981 - 1984)
Nguyễn Hữu Am (1981 - 1984)
12
(1984 - 1986)
Tống Văn Biên
13
(1986 - 1988)
Tống Văn Biên
14
(1988 - 1991)
Nguyễn Xuân Độ
15
(1991 - 1994)
Nguyễn Xuân Độ
16
(1994 - 1996)
Nguyễn Xuân Độ
Tống Văn Sơn (1994 - 1995)
Nguyễn Văn Cửu (1996)
17
(1996 - 2000)
Nguyễn Văn Cửu
18
(2000 - 2005)
Lại Văn Giáp
19
(2005 - 2010)
Lại Văn Giáp (2005 - 2007)
Trần Văn Hán (2007 - 2010)
20
(2010 - 2015)
Trần Văn Hán
21
(2015-2016)
Trịnh Thị Huyền
22
(2016 đến nay)
Trịnh Ngọc Thành

GIỚI THIỆU ĐẢNG ỦY XÃ HÀ LAN

Đăng lúc: 03/10/2017 08:51:17 (GMT+7)

* Đảng ủy:Dưới sự lãnh đạo của huyện ủy Hà Trung, ngày 15 tháng 7 năm 1954, Đại hội chi bộ xã Hà Lan lần thứ nhất nhiệm kỳ 1954 - 1955 được tổ chức tại đình Đoài Thôn, Đại hội nghị quyết về nhiệm vụ trọng tâm cấp bách của xã: Nhanh chóng khắc phục hậu quả chiến tranh, đẩy mạnh sản xuất, ổn định đời sống nhân dân, lãnh đạo hoàn thành cách mạng dân chủ nhân dân. Tập trung củng cố xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân từ xã đến các thôn xóm, tăng cương công tác an ninh quốc phòng, chăm lo phát triển sự nghiệp giáo dục y tế. Đại hội bầu Ban chấp hành chi bộ Đảng khóa I gồm 5 đồng chí. Đồng chí Lê Văn Sỡi được bầu làm Bí thư chi bộ, đồng chí Tống Văn Khoát được bầu Phó Bí thư chi bộ, chủ tịch Ủy ban hành chính xã. Ngày 15 tháng 7 năm 1954 đã trở thành ngày lịch sử của nhân dân và chi bộ Đảng xã Hà Lan.
Đến nay, qua 21 lần Đại hội, Đảng bộ xã Hà Lan đã trải qua không ít khó khăn do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế Thế giới, suy giảm kinh tế trong nước, giá cả thị trường có những biến động, tăng cao, sản xuất nông nghiệp phụ thuộc vào điều kiện thời tiết, khí hậu, thiên tai và dịch bệnh; song, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện của Thị ủy, HĐND, UBND thị xã, Đảng bộ và nhân dân trong xã đã phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, khai thác tiềm năng, nguồn lực, thực hiện cơ bản hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết các lần Đại hội đề ra, kinh tế phát triển bền vững, quốc phòng - an ninh luôn ổn định và giữ vững, đời sống nhân dân ngày một nâng cao cả về vật chất và tinh thần.
DANH SÁCH CÁC ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ ĐẢNG BỘ XÃ HÀ LAN QUA CÁC THỜI KỲ
TT
Nhiệm kỳ Đại hội
Họ và tên
1
(1954 - 1955)
Lê Văn Sỡi
2
(1955 - 1957)
Lại Văn Khoa (1955 - 1956)
Tống Quốc Bình (1956 - 1957)
3
(1958 - 1960)
Tống Quốc Bình (1958 - 1959)
Tống Văn Thung (1959 - 1960)
4
(1960 - 1963)
Tống Văn Thung
5
(1963 - 1966)
Tống Văn Thung (1963 - 1965)
Lại Văn Nghĩa (1965 - 1966)
6
1966 - 1969)
Đoàn Văn Kình (1966)
Vũ Hoa Hùng (1967 - 1968)
Phạm Văn Sáng (1968 - 1969)
7
(1969 - 1972
Trần Văn Phồn (1969- 1970)
Nguyễn Văn Khái (1971 - 1972)
8
(1972 - 1975)
Trịnh Ngọc Vượng (1972 - 1974)
Tống Văn Biên(1974 - 1975)
9
(1975 - 1978
Tống Văn Biên
10
(1978 - 1981)
Tống Văn Biên (1978 - 1979)
Vũ Văn Đường (1979 - 1980)
Nguyễn Hữu Am (1980 - 1981)
11
(1981 - 1984)
Nguyễn Hữu Am (1981 - 1984)
12
(1984 - 1986)
Tống Văn Biên
13
(1986 - 1988)
Tống Văn Biên
14
(1988 - 1991)
Nguyễn Xuân Độ
15
(1991 - 1994)
Nguyễn Xuân Độ
16
(1994 - 1996)
Nguyễn Xuân Độ
Tống Văn Sơn (1994 - 1995)
Nguyễn Văn Cửu (1996)
17
(1996 - 2000)
Nguyễn Văn Cửu
18
(2000 - 2005)
Lại Văn Giáp
19
(2005 - 2010)
Lại Văn Giáp (2005 - 2007)
Trần Văn Hán (2007 - 2010)
20
(2010 - 2015)
Trần Văn Hán
21
(2015-2016)
Trịnh Thị Huyền
22
(2016 đến nay)
Trịnh Ngọc Thành