Truy cập

Hôm nay:
2
Hôm qua:
221
Tuần này:
223
Tháng này:
1718
Tất cả:
67265

GIỚI THIỆU VỀ UBND XÃ HÀ LAN

Ngày 03/10/2017 08:55:46

Ngày 18 tháng 12 năm 1981, Hội đồng Bộ trưởng có quyết định số 157/HĐBT thành lập thị xã Bỉm Sơn trên cơ sở diện tích của xã Hà Lan và các xã, phường khác. Từ đây xã Hà Lan thuộc thị xã Bỉm Sơn.
Trong gần 3 năm từ năm 1981 đến năm 1983 thực hiện khoán 100, dưới sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thị xã Bỉm Sơn, cán bộ, đảng viên, xã viên trong xã phấn khởi, tin tưởng, hăng hái thi đua hoàn thành và vượt khoán, góp phần làm chuyển biến sản xuất nông nghiệp trong xã.
Thực hiện chủ trương của Đảng ủy trong các năm 1982 - 1983 Hợp tác xã nông nghiệp tiến hành khai hoang, phục hóa, tăng vụ đông, tập trung thâm canh tăng năng suất cây trồng và vật nuôi, diện tích gieo trồng của hợp tác xã trong vụ chiêm xuân 1981 - 1982, 1982 - 1983 tăng lên 30 ha, hợp tác xã tổ chức cung ứng đầy đủ, kịp thời vật tư nông nghiệp, công cụ cải tiến, phương tiện vận chuyển, mở các chiến dịch làm mới và tu sửa các công trình thủy lợi giải quyết nước tưới khoảng 100ha cho các vụ chiêm xuân, do vậy các năm 1981, 1982, 1983 năng suất lúa tăng, tổng sản lượng lương thực tăng; cùng với trồng trọt, chăn nuôi và một số ngành nghề của hợp tác xã được mở rộng và phát triển, đời sống nhân dân cơ bản được cải thiện, ngăn chặn được nạn thiếu lương thực qua nhiều năm
Cùng với chỉ đạo chỉ đạo phát triển kinh tế, Đảng bộ xã Hà Lan cũng rất quan tâm đến lãnh đạo phát triển sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hóa. Trường Phổ thông cơ sở thường xuyên duy trì sĩ số, chất lượng dạy và học hàng năm được nâng lên. Số học sinh lên lớp, đậu tốt nghiệp đều tăng năm sau cao hơn năm trước. Các lớp vỡ lòng, mẫu giáo, nhà trẻ được duy trì hoạt động đảm bảo chất lượng.
Trạm xá xã giữ vững hoạt động, khám và điều trị mỗi năm bình quân hàng trăm lượt bệnh nhân, đảm bảo chăm sóc sức khỏe cho nhân dân
Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong xã diễn ra sôi nổi. Hệ thống truyền thanh của xã tích cực phục vụ nhân dân. Phong trào xây dựng nếp sống mới được đẩy mạnh, tệ nạn mê tín dị đoan và các hiện tượng tiêu cực được hạn chế và đẩy lùi.
Công tác quốc phòng, an ninh được chú trọng, tổ chức lực lượng dân quân được củng cố, xây dựng, thường xuyên luyện tập quân sự sẵn sàng chiến đấu bảo vệ trật tự trị an thôn xóm kết hợp sản xuất, là lực lượng xung kích trong phòng chống bão lụt. Hàng năm Hà Lan hoàn thành vượt mức chỉ tiêu nghĩa vụ tuyển quân.
Các kỳ bầu cử Hội đồng nhân dân xã đều được tiến hành nghiêm túc, đúng luật định. Đến nay xã đã trả qua 20 khóa bầu cử, trong đó có nhiệm kỳ 1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm và 5 năm.
DANH SÁCH CÁC ĐỒNG CHÍ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃQUA CÁC THỜI KỲ
TT
Nhiệm kỳ Đại hội
Họ và tên
1
(1954 - 1955)
Tống Văn Khoát
2
(1955 - 1957)
Tống Văn Thung
3
(1958 - 1960)
Tống Văn Thung (1958 - 1959)
Trần Văn Trì (1959 - 1960)
4
(1960 - 1963)
Trần Văn Trì
5
(1963 - 1966)
Nguyễn Văn Khái (1963 - 1964)
Phạm Văn Sáng (1965 - 1966)
6
(1966 - 1969)
Tống Thị Hiện
7
(1969 - 1972)
Nguyễn Thị Khoan (1969 - 1970)
Phạm Văn Sáng (1970 - 1972)
8
(1972 - 1975)
Phạm Văn Sáng
9
(1975 - 1978
Phạm Văn Sáng (1975 - 1976)
Vũ Văn Hiền (1977 - 1978)
10
(1978 - 1981)
Vũ Văn Hiền (1978 - 1980)
Vũ Văn Đường (1980 - 1981)
11
(1981 - 1984)
Vũ Văn Đường (1981 - 1982)
Vũ Văn Hiền (1982 - 1983)
Vũ Văn Hùng (1984)
12
(1984 - 1986)
Vũ Văn Hùng (1984 - 1985)
Nguyễn Xuân Độ (1985 - 1986)
13
(1986 - 1988)
Nguyễn Xuân Độ (1986)
Lại Văn Vỹ (1987 - 1988)
14
(1988 - 1991)
Lại Văn Vỹ
15
(1991 - 1994)
Lại Văn Vỹ
16
(1994 - 1996)
Nguyễn Văn Thắng (1994 - 1995)
Tống Văn Sơn (1996)
17
(1996 - 2000)
Tống Văn Sơn (1996 - 1998)
Vũ Đăng Khoa (1999 - 2000)
18
(2000 - 2005)
Vũ Đăng Khoa (2000 - 2003)
Phạm Hồng Sơn (2003 - 2005)
19
(2005 - 2010)
Phạm Hồng Sơn (2005 - 2007)
Tống Viết Tùy (2007 - 2010)
20
(2010 - 2015)
Tống Viết Tùy

GIỚI THIỆU VỀ UBND XÃ HÀ LAN

Đăng lúc: 03/10/2017 08:55:46 (GMT+7)

Ngày 18 tháng 12 năm 1981, Hội đồng Bộ trưởng có quyết định số 157/HĐBT thành lập thị xã Bỉm Sơn trên cơ sở diện tích của xã Hà Lan và các xã, phường khác. Từ đây xã Hà Lan thuộc thị xã Bỉm Sơn.
Trong gần 3 năm từ năm 1981 đến năm 1983 thực hiện khoán 100, dưới sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thị xã Bỉm Sơn, cán bộ, đảng viên, xã viên trong xã phấn khởi, tin tưởng, hăng hái thi đua hoàn thành và vượt khoán, góp phần làm chuyển biến sản xuất nông nghiệp trong xã.
Thực hiện chủ trương của Đảng ủy trong các năm 1982 - 1983 Hợp tác xã nông nghiệp tiến hành khai hoang, phục hóa, tăng vụ đông, tập trung thâm canh tăng năng suất cây trồng và vật nuôi, diện tích gieo trồng của hợp tác xã trong vụ chiêm xuân 1981 - 1982, 1982 - 1983 tăng lên 30 ha, hợp tác xã tổ chức cung ứng đầy đủ, kịp thời vật tư nông nghiệp, công cụ cải tiến, phương tiện vận chuyển, mở các chiến dịch làm mới và tu sửa các công trình thủy lợi giải quyết nước tưới khoảng 100ha cho các vụ chiêm xuân, do vậy các năm 1981, 1982, 1983 năng suất lúa tăng, tổng sản lượng lương thực tăng; cùng với trồng trọt, chăn nuôi và một số ngành nghề của hợp tác xã được mở rộng và phát triển, đời sống nhân dân cơ bản được cải thiện, ngăn chặn được nạn thiếu lương thực qua nhiều năm
Cùng với chỉ đạo chỉ đạo phát triển kinh tế, Đảng bộ xã Hà Lan cũng rất quan tâm đến lãnh đạo phát triển sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hóa. Trường Phổ thông cơ sở thường xuyên duy trì sĩ số, chất lượng dạy và học hàng năm được nâng lên. Số học sinh lên lớp, đậu tốt nghiệp đều tăng năm sau cao hơn năm trước. Các lớp vỡ lòng, mẫu giáo, nhà trẻ được duy trì hoạt động đảm bảo chất lượng.
Trạm xá xã giữ vững hoạt động, khám và điều trị mỗi năm bình quân hàng trăm lượt bệnh nhân, đảm bảo chăm sóc sức khỏe cho nhân dân
Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong xã diễn ra sôi nổi. Hệ thống truyền thanh của xã tích cực phục vụ nhân dân. Phong trào xây dựng nếp sống mới được đẩy mạnh, tệ nạn mê tín dị đoan và các hiện tượng tiêu cực được hạn chế và đẩy lùi.
Công tác quốc phòng, an ninh được chú trọng, tổ chức lực lượng dân quân được củng cố, xây dựng, thường xuyên luyện tập quân sự sẵn sàng chiến đấu bảo vệ trật tự trị an thôn xóm kết hợp sản xuất, là lực lượng xung kích trong phòng chống bão lụt. Hàng năm Hà Lan hoàn thành vượt mức chỉ tiêu nghĩa vụ tuyển quân.
Các kỳ bầu cử Hội đồng nhân dân xã đều được tiến hành nghiêm túc, đúng luật định. Đến nay xã đã trả qua 20 khóa bầu cử, trong đó có nhiệm kỳ 1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm và 5 năm.
DANH SÁCH CÁC ĐỒNG CHÍ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃQUA CÁC THỜI KỲ
TT
Nhiệm kỳ Đại hội
Họ và tên
1
(1954 - 1955)
Tống Văn Khoát
2
(1955 - 1957)
Tống Văn Thung
3
(1958 - 1960)
Tống Văn Thung (1958 - 1959)
Trần Văn Trì (1959 - 1960)
4
(1960 - 1963)
Trần Văn Trì
5
(1963 - 1966)
Nguyễn Văn Khái (1963 - 1964)
Phạm Văn Sáng (1965 - 1966)
6
(1966 - 1969)
Tống Thị Hiện
7
(1969 - 1972)
Nguyễn Thị Khoan (1969 - 1970)
Phạm Văn Sáng (1970 - 1972)
8
(1972 - 1975)
Phạm Văn Sáng
9
(1975 - 1978
Phạm Văn Sáng (1975 - 1976)
Vũ Văn Hiền (1977 - 1978)
10
(1978 - 1981)
Vũ Văn Hiền (1978 - 1980)
Vũ Văn Đường (1980 - 1981)
11
(1981 - 1984)
Vũ Văn Đường (1981 - 1982)
Vũ Văn Hiền (1982 - 1983)
Vũ Văn Hùng (1984)
12
(1984 - 1986)
Vũ Văn Hùng (1984 - 1985)
Nguyễn Xuân Độ (1985 - 1986)
13
(1986 - 1988)
Nguyễn Xuân Độ (1986)
Lại Văn Vỹ (1987 - 1988)
14
(1988 - 1991)
Lại Văn Vỹ
15
(1991 - 1994)
Lại Văn Vỹ
16
(1994 - 1996)
Nguyễn Văn Thắng (1994 - 1995)
Tống Văn Sơn (1996)
17
(1996 - 2000)
Tống Văn Sơn (1996 - 1998)
Vũ Đăng Khoa (1999 - 2000)
18
(2000 - 2005)
Vũ Đăng Khoa (2000 - 2003)
Phạm Hồng Sơn (2003 - 2005)
19
(2005 - 2010)
Phạm Hồng Sơn (2005 - 2007)
Tống Viết Tùy (2007 - 2010)
20
(2010 - 2015)
Tống Viết Tùy