Truy cập

Hôm nay:
173
Hôm qua:
154
Tuần này:
327
Tháng này:
2537
Tất cả:
63711

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong xây dựng nông thôn mới ở xã Hà Lan

Ngày 09/10/2017 13:59:01

Với diện tích đất tự nhiên 626,63 ha và số dân khoảng 3041 người xã Hà Lan là một trong hai đơn vị hành chính của thị xã Bỉm Sơn đang triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM).

Xác định việc triển khai xây dựng NTM là một chủ trương lớn của đảng, nhà nước, Ban chấp hành Đảng uỷ xã Hà Lan đã thành lập Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, UBND xã thành lậpBan quản lý xây dựng nông thôn mới, các thôn thành lập Ban phát triển nông thôn mới. Đến tháng 11 - 2011 xã Hà Lan đã dự thảo xong lần 3 chương trình xây dựng NTM trên cơ sở lấy ý kiến đóng góp của nhân dân 4 thôn và đang tiếp tục bổ sung để trình UBND Thị xã .
Mới đây UBND Thị xã đã ban hành Quyết định phê duyệt Quy hoạch xây dựng NTM cho xã Hà Lan - đến năm 2020. Hiện tại, qua rà soát xã Hà Lan đã hoàn thành được 6/19 tiêu chí xây dựng NTM đó là các tiêu chí: Quy hoạch và thực hiện quy hoạch; tiêu chí về điện; tiêu chí về bưu điện; về y tế; tiêu chí hệ thống tổ chức chính trị xã hội và tiêu chí An ninh - trật tự xã hội.
Theo kế hoạch, xã Hà Lan mỗi năm sẽ phấn đấu hoàn thành khoảng 3 tiêu chí trong xây dựng NTM và dự tính đến năm 2015 sẽ hoàn thành được 15/19 tiêu chí.
Tuy nhiên, một thực tế cho thấy để hoàn thành các tiêu chí còn lại trong thời gian tới xã Hà Lan gặp không ít khó khăn do nhiều nguyên nhân khác nhau. Trao đổi với phóng viên chúng tôi ông Tống Viết Tuỳ, chủ tịch UBND xã cho biết: Từ năm 2010, khi Chính Phủ ban hành Quyết định số 800, “Phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020”, UBND xã đã có những động thái nhằm hướng tới mục tiêu XD NTM chính vì thế, đến nay xã đã đạt được 6/19 tiêu chí. Tuy nhiên để hoàn thành các tiêu chí còn lại xã Hà Lan sẽ gặp nhiều khó khăn bởi một thực tế xuất phát điểm của xã thấp, kinh tế chủ yếu dựa vào sự phát triển nông nghiệp nên việc chuyển dịch cơ cấu lao động để tăng thu nhập cho nông dân là vấn đề nan giải. Một trong những khó khăn nữa đó là việc huy động các nguồn vốn để XD NTM. Nếu không có sự hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, các nguồn vốn đầu tư từ doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng ... và sự ủng hộ của người dân trong xã thì việc hoàn thành chương trình NTM là rất khó khăn. Bên cạnh đó, 1 số tiêu chí xây dựng NTM hiện nay của Chính Phủ như tiêu chí về xây dựng chợ cũng đang được nhà nước xem xét lại để điều chỉnh cho phù hợp.
Xây dựng NTM là vấn đề thiết thực nhằm nâng cao đời sống của nông dân, nhưng hiện nay thiếu sự vào cuộc của người dân. Qua tìm hiểu cho thấy một bộ phận người dân tại địa phương nhận thức về xây dựng nông thôn mới rất hạn chế, mơ hồ, thậm chí họ cho rằng xây dựng nông thôn mới là làm cho chính quyền nhà nước, là làm dự án chứ không phải làm cho chính mình, họ sợ phải đóng góp công sức, tiền bạc để xây dựng các hạng mục đạt tiêu chuẩn NTM. Như vậy thực tế đặt ra trước mắt đó là cần phải làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để người dân trong xã thấu hiểu và đồng lòng thống nhất phát huy nội lực của mình, tự mình làm chủ, lúc đó chương trình NTM mới gọi là thành công.

Hà Tâm

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong xây dựng nông thôn mới ở xã Hà Lan

Đăng lúc: 09/10/2017 13:59:01 (GMT+7)

Với diện tích đất tự nhiên 626,63 ha và số dân khoảng 3041 người xã Hà Lan là một trong hai đơn vị hành chính của thị xã Bỉm Sơn đang triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM).

Xác định việc triển khai xây dựng NTM là một chủ trương lớn của đảng, nhà nước, Ban chấp hành Đảng uỷ xã Hà Lan đã thành lập Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, UBND xã thành lậpBan quản lý xây dựng nông thôn mới, các thôn thành lập Ban phát triển nông thôn mới. Đến tháng 11 - 2011 xã Hà Lan đã dự thảo xong lần 3 chương trình xây dựng NTM trên cơ sở lấy ý kiến đóng góp của nhân dân 4 thôn và đang tiếp tục bổ sung để trình UBND Thị xã .
Mới đây UBND Thị xã đã ban hành Quyết định phê duyệt Quy hoạch xây dựng NTM cho xã Hà Lan - đến năm 2020. Hiện tại, qua rà soát xã Hà Lan đã hoàn thành được 6/19 tiêu chí xây dựng NTM đó là các tiêu chí: Quy hoạch và thực hiện quy hoạch; tiêu chí về điện; tiêu chí về bưu điện; về y tế; tiêu chí hệ thống tổ chức chính trị xã hội và tiêu chí An ninh - trật tự xã hội.
Theo kế hoạch, xã Hà Lan mỗi năm sẽ phấn đấu hoàn thành khoảng 3 tiêu chí trong xây dựng NTM và dự tính đến năm 2015 sẽ hoàn thành được 15/19 tiêu chí.
Tuy nhiên, một thực tế cho thấy để hoàn thành các tiêu chí còn lại trong thời gian tới xã Hà Lan gặp không ít khó khăn do nhiều nguyên nhân khác nhau. Trao đổi với phóng viên chúng tôi ông Tống Viết Tuỳ, chủ tịch UBND xã cho biết: Từ năm 2010, khi Chính Phủ ban hành Quyết định số 800, “Phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020”, UBND xã đã có những động thái nhằm hướng tới mục tiêu XD NTM chính vì thế, đến nay xã đã đạt được 6/19 tiêu chí. Tuy nhiên để hoàn thành các tiêu chí còn lại xã Hà Lan sẽ gặp nhiều khó khăn bởi một thực tế xuất phát điểm của xã thấp, kinh tế chủ yếu dựa vào sự phát triển nông nghiệp nên việc chuyển dịch cơ cấu lao động để tăng thu nhập cho nông dân là vấn đề nan giải. Một trong những khó khăn nữa đó là việc huy động các nguồn vốn để XD NTM. Nếu không có sự hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, các nguồn vốn đầu tư từ doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng ... và sự ủng hộ của người dân trong xã thì việc hoàn thành chương trình NTM là rất khó khăn. Bên cạnh đó, 1 số tiêu chí xây dựng NTM hiện nay của Chính Phủ như tiêu chí về xây dựng chợ cũng đang được nhà nước xem xét lại để điều chỉnh cho phù hợp.
Xây dựng NTM là vấn đề thiết thực nhằm nâng cao đời sống của nông dân, nhưng hiện nay thiếu sự vào cuộc của người dân. Qua tìm hiểu cho thấy một bộ phận người dân tại địa phương nhận thức về xây dựng nông thôn mới rất hạn chế, mơ hồ, thậm chí họ cho rằng xây dựng nông thôn mới là làm cho chính quyền nhà nước, là làm dự án chứ không phải làm cho chính mình, họ sợ phải đóng góp công sức, tiền bạc để xây dựng các hạng mục đạt tiêu chuẩn NTM. Như vậy thực tế đặt ra trước mắt đó là cần phải làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để người dân trong xã thấu hiểu và đồng lòng thống nhất phát huy nội lực của mình, tự mình làm chủ, lúc đó chương trình NTM mới gọi là thành công.

Hà Tâm