Truy cập

Hôm nay:
82
Hôm qua:
161
Tuần này:
82
Tháng này:
2706
Tất cả:
74746

Bỏ phiếu xét công nhận xã Hà Lan đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2017

Ngày 09/10/2017 17:29:19

Sáng 04/10, Ban chỉ đạo (BCĐ) chương trình xây dựng Nông thôn mới (NTM) đã tổ chức hội nghị thảo luận, bỏ phiếu để xét công nhận xã Hà Lan đạt chuẩn NTM năm 2017. Đồng chí Nguyễn Tiến Thuận – Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND Thị xã, Trưởng BCĐ Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM Thị xã chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có đồng chí Tống Thanh Bình – Uỷ viên Ban thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND Thị xã; các thành viên BCĐ chương trình xây dựng NTM Thị xã; lãnh đạo các xã, phường.
Hội nghị đã nghe đại diện lãnh đạo Văn phòng nông thôn mới Thị xã báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ và kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới xã Hà Lan và báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia củaỦy ban Mặt trận Tổ quốc Thị xã, các Hội đoàn thể Thị xã, UBND các xã, phường. Theo đó,công tác xây dựng NTM trên địa bàn xã Hà Lan đạt kết quả khá toàn diện. Công tác tuyên truyền được triển khai tích cực về nội dung, mục đích, ý nghĩa xây dựng NTM, tạo được sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân về lợi ích, trách nhiệm trong việc xây dựng NTM, tự nguyện góp công, góp sức, trí tuệ, tiền của, hiến đất xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn. Tổng nguồn vốn huy động cho xây dựng NTM toàn xã là94 tỷ 247 triệu đồng,trong đó vốn nhân dân xã và các doanh nghiệp trên toàn Thị xã tham gia đóng góp là 64 tỷ 883 triệu đồng, chiếm 67,75%. Cơ sở hạ tầng được đầu tư phát triển đáp ứng nhu cầu sản xuất và dân sinh.
Sản xuất nông nghiệp tập trung thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển đổi mạnh cơ cấu theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm. Đời sống vật chất và tinh thần của nông dân ngày càng nâng cao. Tính đến tháng 12/2016, thu nhập bình quân đầu người của xãmức 33,5 triệu đồng/người/năm, tăng gần 19 triệu đồng so với năm 2011; tỷ lệ hộ nghèo của xã chiếm3,93%.Chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa, môi trường ngày càng được nâng cao, bản sắc văn hóa dân tộc được giữ gìn và ngày càng phát triển; môi trường được đảm bảo. Cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xã được củng cố, tăng cường, tình hình an ninh trật tự xã hội tiếp tục được giữ vững. Đến nay, xã đã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới theo quy định.
100% các đơn vị thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thị xã và các tổ chức thành viên, UBND các xã phườngvà Hội đồng thẩm tra thị xã đồng ý xã Hà Lan đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017.
Cuộc họp đã dành nhiều thời gian để các đại biểu tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới của xã hà Lan. Các ý kiến đều nhất trí xã Hà Lan đủ điều kiện xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 và đề nghị BCĐ Thị xã hoàn thành hồ sơ, thủ tục theo quy định trình UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017.
Tại cuộc họp, các thành viên Ban chỉ đạo đã tham gia bỏ phiếu đề nghị xét công nhận xã Hà lan đạt chuẩn nông thôn mới. Tỷ lệ phiếu nhất trí 39/39 phiếu, đạt 100%.
Kết luận hội nghị, đồng chíNguyễn Tiến Thuận – Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND Thị xã,Trưởng BCĐ Chương trình xây dựng NTM Thị xãbiểu dương và ghi nhận những kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới của xã Hà Lan. Đồng chí đề nghị: Trong thời gian tới cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt hơn nữa Chương trình xây dựng nông thôn mới, đồng thời duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được... Đồng chí cũng đề nghị Văn phòng nông thôn mới Thị xã khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục theo quy định trình UBND Tỉnh để thẩm tra công nhận xã Hà Lan đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2017.
Phạm Thúy

Bỏ phiếu xét công nhận xã Hà Lan đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2017

Đăng lúc: 09/10/2017 17:29:19 (GMT+7)

Sáng 04/10, Ban chỉ đạo (BCĐ) chương trình xây dựng Nông thôn mới (NTM) đã tổ chức hội nghị thảo luận, bỏ phiếu để xét công nhận xã Hà Lan đạt chuẩn NTM năm 2017. Đồng chí Nguyễn Tiến Thuận – Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND Thị xã, Trưởng BCĐ Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM Thị xã chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có đồng chí Tống Thanh Bình – Uỷ viên Ban thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND Thị xã; các thành viên BCĐ chương trình xây dựng NTM Thị xã; lãnh đạo các xã, phường.
Hội nghị đã nghe đại diện lãnh đạo Văn phòng nông thôn mới Thị xã báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ và kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới xã Hà Lan và báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia củaỦy ban Mặt trận Tổ quốc Thị xã, các Hội đoàn thể Thị xã, UBND các xã, phường. Theo đó,công tác xây dựng NTM trên địa bàn xã Hà Lan đạt kết quả khá toàn diện. Công tác tuyên truyền được triển khai tích cực về nội dung, mục đích, ý nghĩa xây dựng NTM, tạo được sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân về lợi ích, trách nhiệm trong việc xây dựng NTM, tự nguyện góp công, góp sức, trí tuệ, tiền của, hiến đất xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn. Tổng nguồn vốn huy động cho xây dựng NTM toàn xã là94 tỷ 247 triệu đồng,trong đó vốn nhân dân xã và các doanh nghiệp trên toàn Thị xã tham gia đóng góp là 64 tỷ 883 triệu đồng, chiếm 67,75%. Cơ sở hạ tầng được đầu tư phát triển đáp ứng nhu cầu sản xuất và dân sinh.
Sản xuất nông nghiệp tập trung thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển đổi mạnh cơ cấu theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm. Đời sống vật chất và tinh thần của nông dân ngày càng nâng cao. Tính đến tháng 12/2016, thu nhập bình quân đầu người của xãmức 33,5 triệu đồng/người/năm, tăng gần 19 triệu đồng so với năm 2011; tỷ lệ hộ nghèo của xã chiếm3,93%.Chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa, môi trường ngày càng được nâng cao, bản sắc văn hóa dân tộc được giữ gìn và ngày càng phát triển; môi trường được đảm bảo. Cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xã được củng cố, tăng cường, tình hình an ninh trật tự xã hội tiếp tục được giữ vững. Đến nay, xã đã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới theo quy định.
100% các đơn vị thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thị xã và các tổ chức thành viên, UBND các xã phườngvà Hội đồng thẩm tra thị xã đồng ý xã Hà Lan đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017.
Cuộc họp đã dành nhiều thời gian để các đại biểu tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới của xã hà Lan. Các ý kiến đều nhất trí xã Hà Lan đủ điều kiện xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 và đề nghị BCĐ Thị xã hoàn thành hồ sơ, thủ tục theo quy định trình UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017.
Tại cuộc họp, các thành viên Ban chỉ đạo đã tham gia bỏ phiếu đề nghị xét công nhận xã Hà lan đạt chuẩn nông thôn mới. Tỷ lệ phiếu nhất trí 39/39 phiếu, đạt 100%.
Kết luận hội nghị, đồng chíNguyễn Tiến Thuận – Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND Thị xã,Trưởng BCĐ Chương trình xây dựng NTM Thị xãbiểu dương và ghi nhận những kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới của xã Hà Lan. Đồng chí đề nghị: Trong thời gian tới cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt hơn nữa Chương trình xây dựng nông thôn mới, đồng thời duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được... Đồng chí cũng đề nghị Văn phòng nông thôn mới Thị xã khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục theo quy định trình UBND Tỉnh để thẩm tra công nhận xã Hà Lan đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2017.
Phạm Thúy